Hoe?

In een coachtraject zoek je uit wat voor jou een situatie tot een probleem maakt.
Welke innerlijke overtuiging heb je? Beperkt die je of ondersteunt die je? En als die je beperkt: waar is dat goed voor?

Welke emoties maken de situatie zwaar, hoe kun je daar contact mee maken?
Wat zijn de gevolgen daarvan voor wat je doet of niet doet? Wat kies je?
Als coach kan ik je ondersteunen bij het verhelderen en verlichten van een probleem. Jij krijgt zicht op je keuzemogelijkheden. De verantwoordelijkheid voor een keuze ligt bij jou.

We gebruiken hulpmiddelen of oefeningen die passen bij jouw stijl van leren. Ik werk met oefeningen vanuit systemisch werk, Voice Dialogue en Interventiekunde.