Resultaat

Vipassana meditatie heeft haar wortels in het Boeddhisme, zoals dat wordt beoefend in Birma, Thailand en Sri Lanka. Hoe kan het verhaal van de Boeddha, van 2500 jaar geleden, je nu inspireren? Zijn queeste was: hoe kan ik blijvend gelukkig zijn? Hij herkende hoe je geest de gewoonte heeft om bevangen te raken door wat je ervaart. Een mens is steeds bezig om te vermijden wat je niet wilt en te verkrijgen wat je wel wilt. Dat geeft stress. Gewaar zijn van wat je ervaart geeft een andere invalshoek. Gewaar zijn geeft ruimte om dat wat je beleeft te herkennen, toe te laten en te onderzoeken. Dat is de kern van de leer van de Boeddha. Door te mediteren leer je je geest kennen, je traint je geest en je bevrijdt je geest.

Mediteren helpt je om in contact te zijn, met jezelf en met anderen. Je herkent je eigen en andermans reacties, dat verruimt je medemenselijkheid. Mediteren is niet een hobby die los staat van de rest van je leven, het beïnvloedt hoe je over anderen denkt, hoe je spreekt en met elkaar omgaat.