Praktische informatie

Ik onderschrijf de Ethische code van de Stichting Inzicht Meditatie (zie simsara.nl)

Ik maak deel uit van een collectief van retraite begeleiders, die met elkaar intervisie verzorgen. Zie vipassana-meditatie.nu

Ik geef supervisie aan begeleiders van meditatie activiteiten